באל-רום ענק המותגים אנו מתחייבים לאיכות, לאמינות וכמובן למחיר הזול ביותר בארץ !~!~!   אם תמצא זול יותר כספך יוחזר !

 

תנאי השימוש

תקנון

 

מבוא

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") של חברת אלרום ספורט (סחר אלקטרוני) .

 (להלן: "החברה"). האתר הינו חנות וירטואלית ברשת האינטרנט (להלן: "החנות") המשמשת לרכישת מוצרים ושירותים, בין היתר, באמצעות השתתפות במכירות רגילות או מכירות קבוצתיות.

1.    המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתתף") מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו.

2.   תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של משתמש אחד ו/או יותר מהמוצרים בחנות הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה שביצע ולגביה.

3.   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש בחנות. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין החברה, לכל דבר ועניין.

4.   כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

5.   קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנותו/או מי מטעמה, לרבות עובדי החברה וספקי החברה להשתתף בקניה דרך החנות, אם במישרין ואם בעקיפין.
6.   האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים כלפי אדם ו/או גוף משפטי כתוצאה מפרסום ו/או מידע ו/או תוכן פוגע ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם אשר אותו אדם ו/או גוף משפטי נחשפו אליו כתוצאה מהשימוש באתר ובאתרים המקושרים אלי.

7.    אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלןשש.


המוצרים המוצעים בחנות

 

8.   עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה בחנות מוצג "דף מכירה". דף המכירה כולל את שם החנות או הספק, שם המוצר אוהשירות המוצע למכירה, מחיר רגיל של המוצר או השירות המוצע למכירה, ואת מחיר המכירה בחנות ( להלן: "דף המכירה").

9.   פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות , כמו כן ניתן לברר מידע כל מוצר בדף המכירה ע"י הקשה על ברור מידע על מוצר באותו הדף מתחת לתמונת המוצר.


שיטות המכירה בחנות

א. רגילה

10.   במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

11.  החנות מציגהרשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר ו/או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

12.   השלמת הליך המכירה מותנה באישור בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. במידה והמוצר לא קיים תשלח הודעה ללקוח. אין החנות אחראית על נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח עקב אי קבלת המוצר המבוקש.


ב. קבוצתית

13.  מוצרים נבחרים במחיר סיטונאי, המחיר במכירה קבוצתית הינו קבוע וסופי. כמות הפריטים תיקבע ע"י החנות בהתאם למספר המציעים, כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מיידי .

14.  המחיר הינו כולל מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

אופן ההשתתפות במכירות

 

15.  לאחר בחירת המוצר ע"י הקשה על הוסף בדף המכירה ייגש המשתמש לקופה וימלא את  כל הפרטים  המבוקשים. הקשת כל הפרטים המבוקשים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה".

16.   לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

17.   טופס עם כל הפרטים האישיים ועם המוצר/ים המבוקש/ים ישלח להנהלת החנות.

18.   בעת מילוא פרטי המשתמש יוכל המשתמש לבחור את אפשרות התשלום :

        4 אפשרויות תשלום:

א.    "ימסר בטלפון "  - במידה ויבחר המשתמש באפשרות זאת יחזור אליו נציג שירות על מנת לקחת טלפונית את פרטי כרטיס האשראי.

ב.   "כרטיס אשראי"  - במידה ויבחר המשתמש באפשרות זאת יהיה עליו להקיש את פרטי כרטיס האשראי בדף מאובטח בפרוטוקול SSL. יש להקפיד על דיוק ההקשה.

ג.    " FAX IN "  - במידה ויבחר המשתמש באפשרות זאת יהיה עליו לשלוח את פרטי כרטיס האשראי לטלפקס 09-9581065. יש להודיע בטלפון לפני.

ד.    ניתן לשלם במזומן דרך בנק הדואר או ישירות לשליח המביא את ההזמנה עד לבית הלקוח – יש לסכם על כך עם נציגי שירות הלקחות בחנות ולבחור באפשרות א' .

 

19.  מיד לאחר עדכון ההזמנה תבצעהחנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיס האשראי,תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה ומטופלת.

20.  חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירותשהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

21.  הפרטים כפי שהוזנו בטופס הלקוח ו\או אישור העסקה עם נציג השרות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

22.   הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.

23.   במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע הפעולה להסדיר את אישור העסקה עם חברת האשראי.

24.   במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

25.   לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

26.   הספקים יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו זמן אספקה  וכו'.

27.   לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות :

  בטלפון: 09-9581065 או דרך מייל ע"י הקשה על צור קשר בתפריט העליון של האתר.ביטול עסקה

28.   ככלל הלקוח רשאילבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התש מ"א -1981 (להלן: "החוק").

29.   ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ותתקבל אצל החנות בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

30.   במקרה של ביטול העסקה, יזוכה הלקוח בכל סכום העיסקה ללא דמי המשלוח.

31  חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, חלה על הלקוח.
מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, לא משומש, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

32   מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא עבור דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

33   לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.

34   החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

34.1  נפלה טעות קולמוס, במחיר המוצר ו/או בתיאורו.

34.2.אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/אובעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

34.3.     במקרה של כוחעליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

35.   הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

36.   אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

37.   החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישתהמוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

 

החלפת מוצר

 

  1. החנות תאפשר להחליף מוצר שיוחזר באריזתו המקורית, לא משומש, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. הלקוח יחוייב בדמי המשלוח החוזר בתיאום עימו.

 

 

אספקת המוצרים

 

39.   החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכשבאתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא
אם צוין מפורשות אחרת.

40.   החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה
הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

41.   החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

41.1.     כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום
ונזקי טבע.

41.2.     שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

41.3.     כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

44.   באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

45.   חישוב מועדי האספקה, כפי שמצוינים בדף המכירה, ו/או המענה הטלפוני על ידי נציג השירות יהיה על בסיס ימי עסקים, דהיינו ימים א-ה', למעט ימי שישי, שבתות, ערבי חג וחג.

דמי משלוח

 

46.   דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר.

47.   הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף וזאת ללא עלות.


שירות לקוחות

 

48.   כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיו צ"ב, ניתן לפנות לשרות הלקוחות בטלפון  09-9581065 או דרך הקשה על  ברור מידע על מוצר מתחת לתמונת המוצר בדף המכירה.

     נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר        שימוש בו ,על מנת להנעים  את חווית הקנייה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

     כמו כן ניתן לפנות לדוא"ל ( צור קשר ), בציון מס' טלפון מעודכן.


אבטחת מידע פרטיות בחנות

49.   החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית  SSL.

50.   כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתרנעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון,החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למימטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

51.   החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.


כללי

52.   הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

53.   מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

54.   החנות תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.

55.   רשימת הספקים המופיעות באתר אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידיהאתר. המוצרים באתר הם באחריות הבלעדית של הספקים, אלא אם נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית ו/או בכל דרך מכירה אחרת, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

56.   החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר,עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישהבאמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה, שלא על פי תקנון זה, תהאעילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאזהחנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

57.   החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו
תחול על הלקוח ועל חשבונו.

58.   הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות
האתר, אלא אם נכתב אחרת.

59.   אייקונים  (ICONS) וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה
מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותםהבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.

60.   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם אולהשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעם החנות.

61.   רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהווראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

62.   נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

 

אמינות

63.   החנות מודעת לרגישות הכרוכה במכירת מוצרים באתר האינטרנט,
ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות  ועם הפנים למשתמש.

64.   במערכת ניהול האתר קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר. התיעוד כולל את
        העתקת כתובת הIP של המשתמש

הדין ומקום השיפוט

65.   הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית המשפט "השלום" המוסמך במחוז הרצליה בלבד.